Contact

Adres: Eindhovenseweg 94 – 5552 AD Valkenswaard ( routebeschrijving )

U kunt parkeren aan de achterzijde van ons pand.

Telefoon: 040-20 46 505

Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 17118635.

Indien u na het lezen van onze website meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan door te bellen, een e-mail te sturen naar , of gewoon eens binnen te lopen voor het maken van een afspraak.

Klachtenregeling

Mocht u, als opdrachtgever of betrokkene, aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Rendus Accountants & Belastingadviseurs dan kunt u zich wenden tot de heer D.P.A.J. van Gerwen van Rendus Accountants & Belastingadviseurs BV.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld.

Klokkenluiderregeling

Rendus Accountants & Belastingadviseurs heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten onze organisatie en aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten onze organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat meldingen in het kader van deze regeling wordt vastgelegd en vertrouwelijk en tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

U kunt zich wenden tot de heer D.P.A.J. van Gerwen van Rendus Accountants & Belastingadviseurs BV.