Nieuws

Rendus, uw bedrijf en Coronavirus

Ziek of niet, we zijn inmiddels allemaal geraakt door het Coronavirus. Het stelt een ieder voor nieuwe uitdagingen waarbij we er vooral voor elkaar moeten blijven zijn.

Rendus gaat door!

Het team van Rendus blijft voor u klaar staan, we blijven gewoon aan het werk en zijn per telefoon en mail te bereiken. Ook voor een bezoek kunt u langskomen mits u zelf geen klachten heeft hoe klein ook. We nemen daarbij wel de voorzorgsmaatregelen in acht. Indien onze collega’s klachten hebben hoe klein ook komen ze niet naar kantoor. Het merendeel van onze mensen werkt vanuit huis maar dat heeft voor u geen directe gevolgen. Wel raden wij u aan, van te voren een afspraak in te plannen indien u langs wenst te komen.

Werktijdverkorting voor uw medewerkers

Indien uw bedrijf wordt getroffen door het Coronavirus en de overheidsmaatregelen kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor werktijdverkorting voor uw werknemers. Zie voor meer informatie hierover, bijgaande handige links:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Wij helpen u graag bij de aanvraag van de werktijdverkorting. Neem daarvoor contact met ons op via ons kantoor-telefoonnummer en/of uw contactpersoon via de mail.

Aanpassing voorlopige aanslag IB of VPB 2020

Als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting heeft ontvangen en u als gevolg van de coronacrisis een lagere winst verwacht kunnen wij een verzoek tot wijziging (verlaging) van de voorlopige aanslag voor u indienen. Neem daarvoor contact met ons op via ons kantoor-telefoonnummer en/of uw contactpersoon via de mail.

Betalingsproblemen door Coronavirus?

Om de gevolgen van het Coronavirus te verzachten kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem daarvoor contact met ons op via ons kantoor-telefoonnummer en/of uw contactpersoon via de mail.

Indien u als gevolg van het Coronavirus met uw bedrijf in problemen denkt te komen staan wij u natuurlijk graag bij!

Mochten er vanuit de overheid andere compenserende maatregelen volgen dan houden wij u daarvan op de hoogte.

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd. Let goed op jezelf en op anderen. Zorg voor elkaar. Samen komen we hier zeker uit!

Team Rendus